CHOVATELSKÁ STANICE - FCI

AMITIEL

Champion

AMITIEL OD DEVÍTI VRB

*2.11.2010

KNÍRAČ VELKÝ ČERNÝ

SCHNAUZER GIANT PURE BLACK

CHOVNÁ FENA

BREEDING BITCH

"JIŽ V DŮCHODU"

Naše „Ejminka“ miluje vášnivě balónky, je rozená aportérka, nadšeně cvičí a na fenu má i pevné zákusy při obranách. Na druhou stranu je velmi poslušná, miluje všechny členy naší rodiny, je přátelská k lidem i ostatním psům. Žije s námi v rodině, pohybuje se mezi dětmi, protože k nám jezdí naše vnoučátka. 

Rodiče: otec NEWCOMER NELSON VON DER KLINGER, matka SAVALI INFINITY POWER

Výstavní tituly: Český šampion krásy, Klubový šampion KCHK, BOV

Zkoušky: ZOP,  ZZO,  BH,  ZM,  ZVV1,  SPr1,  IPO1, FPr1, FPr2, IPO2, FPr3

Bonitační kód: 01/4ATbr/6

 

Zdraví: HD 0/0, ED 0/0

 

Working Dog info

 

Odchovy 

matka:  AMITIEL OD DEVÍTI VRB         otec: APOLLO VOM SCHLOSS EHRENBERG

Pod hlavičkou OD DEVÍTI VRB se u nás narodilo a vyrostlo 9 štěňátek:

4 psi  -   Cathetel, Cadmiel Cairo, Castiel, Corat

5 fen  -  Caracasa, Capabile, Cassiel, Camael, Cupra

Potomci z prvního vrhu mají pevnou kostru, dobré předhrudí, velmi pěkné úhlení končetin, tmavé oko, dobrou kvalitu i barvu srsti a ti, kteří se již zúčastnili výstav dostali pěkná ohodnocení. Jsou velmi temperamentní, rádi cvičí, jsou přátelští jak k lidem, tak k ostatním psům i jiným zvířatům.

 

TENDER SAVAGE

VRH "A"

matka:  AMITIEL OD DEVÍTI VRB         otec: FRENKLIN ZE SLUNEČNÉ VERANDY

3 psi  -   Alcapone, Antony, Axel Police

6 fen  -  Agata Christie, Amanda, Amy, Anabel, Anemone, Avalanche

Otcem štěňátek je Frenklin ze Slunečné verandy. V roce 2015 zvítězil na Mistrovství České republiky kníračů ve výkonu dle IPO3 a je i Mistrem světa. Na výstavách získal několikrát ocenění V1 a CAC.

Working Dog info

 

 

 

 

Ch. Amitiel FROM NINE WILLOWS

*2.11.2010

SCHNAUZER GINAT PURE BLACK

BREEDING BITCH

 

Our “EJMI” loves playing with balloons and fetch. She is keen on exercising and has a strong occlusion for a bitch during defence. On the other hand, she is very obedient, loves all members of our family, she is friendly to other people and dogs. She is used to being around small children as well as we have grandchildren who come to visit us. 

Parents: Father NEWCOMER NELSON VON DER KLINGER, Mother SAVALI INFINITY POWER

Exhibition titles: Czech Beaty Champion, Club’s champion KCHK, BOV

Exams: ZOP,  ZZO,  BH,  ZM,  ZVV1,  SPr1,  IPO1, FPr1, FPr2, IPO2, FPr3

Stating into breeding: 01/4ATbr/6

 

Health: HD 0/0, ED 0/0

 

Working Dog info

 

Breeding

mother: AMITIEL FROM NINE WILLOWS        father: APOLLO VOM SCHLOSS EHRENBERG

We brought up nine puppies at our home under the registration of breeding station NINE WILLOWS:

4 dogs  -   Cathetel, Cadmiel Cairo, Castiel, Corat

5 bitches  -  Caracasa, Capabile, Cassiel, Camael, Cupra

The offspring of the first generation of breeding have a strong bones, good chest, very good extremities, dark eyes, good quality and colour to their fur. Those who took part in exhibitions received awards. They are lively, like exercising and are friendly towards people, dogs and other animals. 

 

TENDER SAVAGE

LITTER "A"

mother:  AMITIEL OD DEVÍTI VRB         father: FRENKLIN ZE SLUNEČNÉ VERANDY

3 dogs  -   Alcapone, Antony, Axel Police

6 bitches  -  Agata Christie, Amanda, Amy, Anabel, Anemone, Avalanche

Father is Frenklin ze Slunečné verandy. In 2015 won Czech Republic Giant Schnauzer Championship in IPO3, participant of World Championship in IPO3 Giant Schnauzer. In exibitions he got a few times Excellent 1 and CAC.

Working Dog info